Formularz

Formularz zgłoszenia członkostwa w
Stowarzyszeniu Astrologów w Polsce

Formularz prosimy wypełnić, podpisać i wysłać drogą elektroniczną na maila: iza.podlaska (małpka) gmail.com lub wydrukować i przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Astrologów w Polsce ul. Korotyńskiego 26 m. 61, 02-123 Warszawa

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Astrologów w Polsce z siedzibą w Warszawie 02-123 , ul. Korotyńskiego 26/61, działającego na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz regulaminu Stowarzyszenia uchwalonego w dniu 3 lipca 2018 roku.

Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:

————————————

E-mail:
Telefon:

————————————
Ankieta

Od kiedy interesujesz się astrologią?

Czy jesteś profesjonalnym astrologiem?

————————————
Oświadczenie:

Oświadczam, że zapoznałem(/am) się z treścią regulaminu Stowarzyszenia i w pełni go akceptuję. Podpisując i zgłaszając niniejszą deklarację oświadczam iż wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Stowarzyszenia Astrologów w Polsce. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, ze podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo wglądu i ich poprawiania. Zobowiązuję się także do informowania o zaistniałych zmianach w tych danych.

Zobowiązuję się do uiszczenia rocznej składki w wysokości 60 zł rocznie i przyjmuję do wiadomości iż przysługuje mi prawo zrezygnowania z członkostwa w dowolnym terminie, bez podania przyczyn oraz bez dodatkowych kosztów.

Potwierdzenie: tak/nie
Data i podpis:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *